Doel van de Stichting
Stichting Retourverpakking Nederland heeft als doel het exploiteren van een nationaal dekkend inzamelsysteem voor eenmalige drankenverpakkingen met statiegeld. Vooralsnog betreft dit alleen eenmalige PET-flessen (vanaf 75 cl) voor frisdranken en waters. Hierop wordt 25 cent statiegeld per fles geheven.

Taken van Stichting Retourverpakking Nederland
Stichting Retourverpakking Nederland coördineert het inzamelsysteem. De voornaamste taken (al dan niet gedelegeerd aan externe partijen) hierbij zijn:

  • Het tellen, sorteren en vermarkten van de flessen van de deelnemers en contractanten
  • Het innen van statiegeld, VBR en een verwerkingstarief van deelnemende producenten en importeurs
  • Het uitbetalen van statiegeld en VBR aan retailers en (dranken)groothandels, op basis van de tellingen in de telcentra
  • Het verzorgen van rapportages richting deelnemers.

top