Deelnemers

Alle producenten en importeurs van frisdranken en waters kunnen aan dit inzamelsysteem deelnemen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij Stichting Retourverpakking Nederland.

top